Registracija

Ekstranet

Ekstranet in povezana baza podatkov se lahko uporabljata samo na način, ki ga predvideva Fraport Slovenija. Dostop do Ekstraneta se omogoči uporabniku na podlagi predhodne registracije. V sklopu postopka predhodne registracije je uporabnik dolžan navesti resnične in popolne zahtevane podatke. V primeru naknadnih sprememb registracijskih podatkov je uporabnik dolžan poslati obvestilo. Dostop do Ekstraneta bo omogočen samo tistim uporabnikom, ki imajo potrebo po takšnem dostopu, kar se oceni na posameznem primeru. Fraport Slovenija lahko zavrne dostop do Ekstraneta brez obrazložitve. Ob odobrenem dostopu do Ekstraneta uporabnik prejme namensko geslo, ki ga je dolžan varovati in ga ne sme razkriti tretjim osebam. V primeru suma, da je prišlo do razkritja gesla, mora uporabnik o tem takoj obvestiti Fraport Slovenija. Dostop in uporaba Ekstraneta sta brezplačna.

Prepovedano je prenašanje vsebin z Ekstraneta tretjim osebam, ki niso upravičene do dostopa. V primeru opaženih kršitev bo uporabniku onemogočen dostop do portala.

 

Iskanje

Zapri